Kvalitet & Miljö 

 
Lastbilcentralen Eslöv Hörby Ek För är ett kvalitets- och miljösäkrat företag.
 
Vi är tredjepartscertifierat, av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), både på kvalitet och miljö. Sedan 1998 har föreningen varit kvalitetscertifierad enligt standarden SS EN ISO 9001 och sedan 2000 miljöcertifierad enligt standarden SS-EN ISO 14001.

 

Att föreningen är certifierad borgar för att vi kontinuerligt arbetar för att höja kvalitén på de tjänster som erbjuds med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

Verksamhetspolicy (PDF-format, 67 kB)

 

Trafiksäkerhetspolicy (PDF-format, 67 kB)

 

Certifikat ISO 9001 (PDF-format, 365 kB)

 

Certifikat ISO 14001 (PDF-format, 390 kB)